Header Image - TEACHER LAB

Maak je cursus lentefris

by davy.mortier@howest.be

Bij de opstart van een semester komt heel wat kijken. Het klaarzetten van je Lehocursus is ongetwijfeld een belangrijke fase in het voorbereiden van je lessen. In de lerarenopleidingen maakten de key-users naar aanleiding van het lentesemester een overzicht van de basics die je nodig hebt.

Aan de slag met eigen video’s in je les

by elke.ruys@howest.be

Er kunnen tal van redenen zijn om eigengemaakte video’s te gebruiken in je lessen. Denk maar aan korte kennisclips over moeilijke theoretische onderwerpen uit je les of instructiefilmpjes waarmee je je studenten wegwijs maakt in het gebruik van een software tool of de juiste handelingen aanleert om een wond te verzorgen. Ook integrale lesopnames kunnen een meerwaarde bieden, als extra studiemateriaal naast je bestaande lessen.

Je Leho-cursusmodule structureren

Je bent momenteel als enthousiaste docent vast een heel aantal boeiende lesmaterialen aan het ontsluiten aan je studenten via de functie “Modules” op Leho. Daarin worden alle materialen voor je studenten netjes onder elkaar geplaatst in afzonderlijke modules. De manier waarop je de informatie ordent kan alvast ondersteuning bieden bij het verwerken ervan.