Header Image - TEACHER LAB

Embedden op Lehopagina’s

by davy.mortier@howest.be

Embedden, inbedden, insluiten … Het zijn allemaal namen voor hetzelfde. De (didactische) mogelijkheden van ingesloten content zijn enorm. We geven jullie graag wat inspiratie.

Embedden is een soort open venster naar (een deel van) een andere pagina (of iets dat ergens anders gepubliceerd staat), maar mooi ingewerkt in het kader van jouw lehopagina. Door het open venster kun je alle handelingen op die andere pagina ook effectief uitvoeren: je studenten kunnen interactieve content aanklikken of reageren en jijzelf kunt (als je ingelogd bent op de bronsite) alle handelingen uitvoeren. Misschien krijg je al enkele ideeën?

Er zijn een aantal voordelen aan embedden:

 • Het is handig omdat lezers niet meer naar een andere website moeten surfen. De structuur van de leerinhoud blijft bewaard en overzichtelijk.
 • Er is geen inbreuk op auteursrechten omdat het sowieso beschikbaar was voor iedereen.
 • De inhoud wordt automatisch overal aangepast als het originele bestand geactualiseerd wordt.

Het nadeel is dat het materiaal niet meer beschikbaar is als het originele bestand verwijderd wordt, dit gebeurt meestal wanneer de maker beslist het offline te halen. Weet ook dat het materiaal meestal niet zichtbaar zal zijn als je inhouden van een website achter een login deelt.

Probeer het zelf uit en laat je inspireren door de vele mogelijkheden in de minicursus. Laat je niet overdonderen door de vele mogelijkheden: begin met één iets kleins dat je interessant vindt en groei dan verder. In essentie is het enige wat je hiervoor moet kunnen de basisvaardigheden om te embedden. Voor de rest is jouw didactische creativiteit belangrijk. Sommige voorbeelden zijn met externe tools, die je dan als volgende stap onder de knie kunt krijgen als die voor jouw doelstellingen relevant is.

De minicursus gaat in op het aanbieden van leermateriaal, het stimuleren van interactie en het embedden voor gevorderden. Er zijn tal van inspirerende voorbeelden opgenomen. Neem dus zeker eens een kijkje en probeer het zelf uit.

Hieronder alvast een voorbeeld van een Lehopagina met een embed. Je kunt dit voorbeeld live ervaren in de minicursus (het lukt helaas niet op deze wordpress-site).

Andere relevante blogposts

Wooclap integreren in Leho

Je Leho-cursusmodule structureren

Je bent momenteel als enthousiaste docent vast een heel aantal boeiende lesmaterialen aan het ontsluiten aan je studenten via de functie “Modules” op Leho. Daarin worden alle materialen voor je studenten netjes onder elkaar geplaatst in afzonderlijke modules. De manier waarop je de informatie ordent kan alvast ondersteuning bieden bij het verwerken ervan.

Onderstaande tips zijn van toepassing op het niveau van een volledige module, ofwel op het niveau van de aangeboden documenten binnen een module. Onderaan deze bijdrage zie je een mogelijke uitwerking.

First things first!

Orden de modules of bestanden/pagina’s op een logische manier, dit kan op verschillende manieren:

 • Kies een thematische opbouw die overeenkomt met de indeling van je lessen of syllabus.
 • Gebruik een chronologische ordening, waarbij ofwel het oudste ofwel het meest recente bovenaan staat.
 • Maak gebruik van “inspringen” waar dit meerwaarde heeft (té veel goedbedoelde insprongen maken het opnieuw verwarrend).

What’s in a name?

Het klinkt vanzelfsprekend, maar geef je modules of bestanden/pagina’s een duidelijke naam:

 • Vermeld een nummering of een beschrijving.
  Bijv.: “1 De basisbegrippen”, “Hoofdstuk 2: …” of “Bijlage 3: …”. Dit geeft meer structuur dan enkel een bestandsnaam.
 • Zorg ervoor dat de naam voor studenten informatie geeft over de inhoud.
  Bijv.: Vervang “Art_nieuwsblad_24-09-2023_taal.pdf” door “Artikel over taal in de maatschappij”.
 • De naamgeving kan ook prikkelend zijn of aanzetten om door te klikken op een titel.
  Bijv.: vervang het saaie “Studietips” door “Ontdek welke hoofdstukken de belangrijkste zijn voor het examen”

Color the world

Je kunt gebruik maken van emoji’s om voor kleur en overzicht te zorgen.

 • Het is op Canvas niet mogelijk om de titels in kleur te zetten, onder meer omdat het overzicht daardoor minder voldoet aan de digitale toegankelijkheidskenmerken.
 • De emoji’s kun je een bepaalde betekenis geven en kun je misschien binnen de hele opleiding op dezelfde manier gebruiken.
 • Tip: binnen het lerend netwerk afstandsleren werd de tip gegeven om deze emoji’s een concrete functie of betekenis te geven. Laat je inspireren door hun lijst onderaan deze blog.

Hoe doe je dit? Het kan heel snel, echt waar!

 • De emoji’s zijn unicode: ze kunnen er op elk toestel anders uit zien, maar zien er op dat toestel dan wel altijd hetzelfde uit en zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden.
 • In Windows kun je ten allen tijde de meeste emoji’s bereiken via de toetsencombinatie Windows + . (punt of puntkomma).
 • Mac-gebruikers vinden deze via de combinatie Wereldbol + E
 • Je kunt ook een symbool copy-pasten uit de kolom monitor op deze site.

Show it!

In onderstaand voorbeeld werden een heel aantal tips uit deze blog toegepast. Experimenteer zelf en ontdek wat voor jou en jouw studenten een meerwaarde is.

Dit is een voorbeeldlijst met mogelijke betekenissen van emoji’s:

Nieuwe vraagtypes in Wooclap

by elke.ruys@howest.be

Regelmatig komen er in Wooclap nieuwe vraagtypes bij. Benieuwd wat nu (september 2023) de laatste nieuwe vraagtypes zijn? We geven je hieronder de 4 recentste mee!

Via dit vraagtype maak je een rad om ad random onderwerpen, vragen, studenten te loten. Laat het rad bijvoorbeeld kiezen wat je volgende onderwerp zal zijn of laat het rad kiezen welke (groep) studenten als volgende aan de beurt is, een vraag moet beantwoorden, een samenvatting van de les moet geven.

Wooclap voorziet daarenboven ook zelf in enkele inspirerende templates.

Wil je je studenten gefocust aan het werk zetten gedurende enkele minuten? Geef je graag een iets grotere vraag of opdracht waarvoor ze wat meer tijd nodig hebben? Dan kan een timer zeer nuttig zijn om de nodig focus te houden en de tijd te bewaken. Of zet een timer op je pauze.

Bekijk bvb. onderstaande methode voor collectieve idee-generatie:

Dit vraagtype laat je concrete schema’s van bestaande methodieken integreren in je Wooclapvragen. Bvb. een schema voor een SWOT-analyse. Je zoekt een goede afbeelding van de methodiek van jouw keuze en laat je studenten hun antwoorden aan de passende velden koppelen.

Whiteboard geeft je een eenvoudig leeg canvas om je gedachten te ordenen, een schets te maken of te brainstormen met je studenten. Zet indien gewenst je whiteboard vooraf zo veel mogelijk klaar. Je kiest bovendien zelf of je je studenten laat bijdragen of om het exclusief voor jezelf te houden.

Andere relevante blogtips

Aan de slag met Wooclap templates

Vragen van een externe tool integreren in Wooclap

Gebruikerstips Wooclap

Wooclap, een veelzijdige online stemtool

Aan de slag met Wooclap Templates

by elke.ruys@howest.be

Je hebt een fantastische, boeiende les/sessie uitgewerkt! Nu nog wat interactie toevoegen om je studenten/publiek geboeid te houden, hun (voor)kennis te testen, feedback te krijgen of gewoon even het ijs te breken! Vaak is dat nu net sneller gezegd, dan gedaan. Interactie toevoegen is zéér waardevol, maar vergt ook tijd en inspiratie.

Herkenbaar?

Dan zijn de Wooclap Templates zeker iets voor jou!

Wooclap zelf biedt jou immers een waaier aan kant en klare templates aan om te gebruiken in jouw lessen. Je vindt ze terug op deze pagina: https://www.wooclap.com/en/templates/education/

Klik op een categorie naar keuze en laat je inspireren. Elke template kan je eenvoudig verder aanpassen naar jouw context en wensen. Vind bijvoorbeeld een leuke ijsbreker terug via de categorie Icebreakers.

Andere relevante blogtips

Nieuwe vraagtypes in Wooclap

Vragen van een externe tool integreren in Wooclap

Gebruikerstips Wooclap

Wooclap, een veelzijdige online stemtool

Wooclap integreren in Leho

by elke.ruys@howest.be

Via Wooclap kan je diverse vragen creëren om zo meer interactie uit te lokken, zelftests op te maken… Je leest er meer over in deze blogtip. Het is ook mogelijk om je vragen te integreren in Leho.

Hiervoor zijn er 2 mogelijke werkwijzen:

 • Via opdrachten en inzending via een externe tool
 • Via een pagina waarin je rechtstreeks vragen embed

Hoe ga je aan de slag?

Bekijk deze tutorial om meer te weten te komen over beide werkwijzen.

Wanneer kies je welke werkwijze?

De werkwijze opdrachten is het meest geschikt wanneer je een formele opdracht of test wil die meetelt voor het eindresultaat.

Let op, jaarlijks dien je de vragenlijst opnieuw te importeren. Deze wordt niet automatisch meegekopieerd bij het kopiëren van je Leho-cursus.

De werkwijze embedden is het meest geschikt bij korte zelftests, waarbij het niet belangrijk is dat de punten worden weergegeven in het cijferboek.

Deze vragenlijst worden wel meegekopieerd bij het kopiëren van je Leho-cursus. De resultaten van je studenten kan je als lector uiteraard wel raadplegen via de rapporten van Wooclap.

Heb je hierrond nog vragen?

Contacteer elke.ruys@howest.be

Andere relevante blogtips

Wooclap, een veelzijdige online stemtool voor live sessies

Gesegmenteerde feedback over opdrachten heen via Leho

Nu we enkele weken ver zijn in het semester, kan het nuttig zijn om de studenten al wat feedback te geven. Als voorbeeld nemen we een flip-the-classroom module waar er wekelijks kleine, vrijblijvende quizzes zijn: de student neemt zelf de theorie en basiskennis door en kan zichzelf testen met de quizzes. De quizzes kunnen ze onbeperkt maken, de vragen worden willekeurig per onderwerp gekozen uit een grote vragenbank.

Na enkele weken geven we de studenten feedback, en we delen ze hiervoor in in 3 categorieën:

 • de groep die nog (bijna) geen quizes heeft opgelost: krijgt een bericht om zo vlug mogelijk in te halen.
 • de groep die lage scores heeft: wordt aangeraden om tijdens de lessen, die omgevormd zijn tot monitoraat – Q&A sessies – werkcolleges, meer vragen te stellen.
 • de groep met scores rond de helft: krijgt een bericht om toch nog een klein tandje bij te steken, of om ook tijdens de lessen niet te aarzelen.
 • de groep met hoge scores: krijgt een bericht dat ze heel goed bezig zijn (en bij uitbreiding om actief de medestudenten te helpen).

De ervaring leert dat een groot deel van de studenten deze berichten, die we doorgaans elke 3 weken sturen, wel weet te smaken en dat we er wel wat weten te (re)activeren met deze kleine berichtjes.

De praktische vragen hierbij voor een lector, over hoe dat aan te pakken, zijn:

 1. hoe stuur je een bericht per segment vanuit LEHO?
 2. hoe kun je over verschillende opdrachten heen berichten per segment sturen (vanuit LEHO)?

(De concrete inhoud van de berichten laten we aan de docent of lector zelf over)

Gesegmenteerde berichten per opdracht

In LEHO kun je per gegeven opdracht berichten sturen naar studenten gefilterd op specifieke categorieën:

 • Nog niet ingediend: studenten die de opdracht nog niet hebben ingediend (zelfs als ze handmatig een cijfer hebben gekregen).
 • Nog niet beoordeeld: studenten van wie de opdracht nog niet beoordeeld is (al dan niet ingeleverd).
 • Minder dan een bepaalde score: studenten die minder dan het opgegeven cijfer voor hun opdracht hebben behaald.
 • Meer dan een bepaalde score: studenten die meer dan het opgegeven cijfer voor hun opdracht hebben behaald.

Zie ook deze meer uitgebreide tutorial over data-gestuurde communicatie

Gesegmenteerde berichten over opdrachten heen

Als je wilt filteren op basis van de performantie over een aantal weken, en dus opdrachten, heen, dan is er geen standaard-oplossing in LEHO om dat te gaan doen. Echter, met de nodige handigheid kunnen we daaromheen werken en kunnen we berichten aan onze studenten over opdrachten heen segementeren:

 1. Exporteer de puntenlijst
 2. Importeer de puntenlijst in een spreadsheet (Excel, Google Sheets, …)
 3. Maak manueel een nieuwe opdracht aan (een nieuwe kolom)
 4. Maak in die kolom het gemiddelde (of andere logica) over de gewenste kolommen heen
 5. Sla het resultaat op als .csv
 6. Importeer terug in LEHO
 7. Op de nieuw aangemaakte kolom kun je nu wel filteren, gesegmenteerde feedback geven etc.

Andere relevante blogposts

Data-gestuurd coachen

Coach je studenten vanuit Leho via het cijferboek

Bouwstenen voor een effectief leerpad

Een leerpad is een vorm van online asynchroon leren waarbij kennis en informatie op een gestructureerde manier wordt afgewisseld met leeractiviteiten aan de hand waarvan een student zelfstandig (op eigen tempo, plaats en tijd) kan leren.

Een leerpad bestaat uit een bundeling van teksten, kennisclips, zelf-studieopdrachten, oefeningen die in een logisch opgebouwd pad worden uitgetekend zodat de student zelf zijn leren kan organiseren.

Een aantal voorbeelden van leerpaden (gemaakt met diverse technologieën) vind je hier:

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Voorbeeld 4 & 5 (gemaakt in de leeromgeving)

Voorbeeld 6 een leerpad in een Leho-leerpad

Deze voorbeelden tonen hoe divers je een leerpad kan vormgeven. Maar wat maakt een pad nu ook effectief een leerpad?

Onderstaand leerpad licht de essentiële bouwstenen voor een effectief leerpad toe. Een meta-leerpad als het ware.

Meer informatie nodig? Interesse in een teamtraining? Contacteer dan je onderwijsaanspreekpunt of stuur een mailtje naar griet.lust@howest.be

Online examineren: hoe doe je dat?

Met de examens in zicht, willen we ons zelfevaluatie instrument ‘digitaal toetsen’ in de kijker zetten. Dit zelfevaluatie instrument zet alle aandachtspunten en noodzakelijke voorbereidingen op een rijtje.

De checklijst verwijst naar relevante bronnen en tutorials en is opgedeeld in de volgende onderdelen:

Voor de toets:

 • Toetsinstellingen voor summatief evalueren
 • Toetsconstructie: je toets vullen met vragen en automatische feedback.

Tijdens de toets: modereren van toetsresultaten

Na de toets:

 • Verbeteren
 • Post-toetsbeleid en feedback naar studenten

Het instrument vind je via deze link.

Online samenwerking (asynchroon) in Canvas

Wat is het?

Online samenwerken kan zowel synchroon als asynchroon. Wat is het verschil? Bij synchroon samenwerken zijn studenten (en de docent) op hetzelfde moment aanwezig. Hierdoor is er wel flexibiliteit in de plaats van leren, maar niet in het tempo of het moment. Bij asynchroon samenwerken zijn studenten (en de docent) niet noodzakelijk op hetzelfde moment aanwezig. Er is hierdoor flexibiliteit in zowel de plaats, het tempo én het moment van leren.

Wens je je jouw studenten in je opleidingsonderdeel te laten asynchroon samenwerken? Weet dan dat Canvas (Leho) hiervoor interessante mogelijkheden voorziet. Met name de functies Groepen en Samenwerkingen.

Via groepen geef je een plaats aan studenten om samen te werken aan een bepaald project. De studenten krijgen hun eigen groepsruimte met mogelijkheid om aankondigingen naar elkaar te zenden, pagina’s aan te maken, bestanden te delen, te chatten en live te vergaderen (ook voor synchroon samenwerken biedt het dus opties).

Is zo’n volledige groepsruimte niet nodig, maar wil je wel dat groepen studenten kunnen samenwerken aan een bestand (word, excel, powerpoint), dan gebruik je de functie Samenwerkingen.

Hoe doen?

Wil je hiermee aan de slag? Bekijk dan zeker onderstaande instructiefilmpjes

Hoe kunnen studenten online samenwerken in groepen?

Hoe maak je groepen?

Samenwerkingen opstarten

Meer weten?

Wil je dat je studenten bij die samenwerkingen ook elkaar online gaan evalueren. Dan hebben we hiervoor twee mogelijke toepassingen:

 • Peerreview: Waarbij studenten elkaars resultaat evalueren (productevaluatie)
 • WebPa: Waarbij studenten elkaars inbreng en de onderlinge samenwerking evalueren (procesevaluatie)

Bekijk zeker de bijhorende instructiefilmpjes indien je hierover meer wenst te weten. Deze staan gebundeld in deze map.

Vragen?

Bij vragen kan je terecht bij je key-user of bij Tim.Vanderhaeghen@howest.be

Timesaver voor de verbetering van Excel-oefeningen

Docent Dieter Van Houtte van de opleiding Bedrijfsmanagement en Accounting Administration deelde met ons zijn timesaver voor de verbetering van Excel-oefeningen.

“Er was heel wat te doen rond Excel cijferoefeningen in Canvas. De lockdownbrowser laat dit niet toe. Anderzijds is het spijtig als je alles op papier op de campus zou doen aangezien je dan veel verbeterwerk enz hebt en Canvas daar nu juist een grote hulp bij kan zijn. Hieronder heb ik een win-win situatie uitgewerkt voor cijferoefeningen:
Studenten krijgen een opdracht op papier (dat werkt ook gemakkelijker), lossen oefeningen op papier op, maar moeten cijfers ingeven via ‘toetsen’ onder lockdown browser. Mits voldoende kleine vragen en een opbouw in de moeilijkheid van de vragen, kan je hier dan een Canvas invuloefening rond maken. Als docent kan je zelf foutmarges instellen. Het verbeterwerk wordt dan eigenlijk gereduceerd tot hier en daar een vraag controleren.”

In onderstaand filmpje geeft Dieter verdere uitleg.