Onderwijstips

Laat je inspireren!

Wat?

Concrete tips om je onderwijs te (her)ontwerpen.

Gecategoriseerd en doorzoekbaar aan de hand van het pedagogisch-didactisch model van De Corte. Dit model bevat de verschillende elementen waarover je als lector keuzes dient te maken bij het ontwerpen van een module.

Hoe?

Redactieraad bundelt expertise, inspiratie en praktijkervaring.

Regelmatig nieuwe onderwijstips! Via inside.howest.be houden we je op de hoogte.

Deel je inspiratie of good practice!

Zelf iets inspirerends gezien?

Ken je een (eigen) good practice die je graag wil delen?

Mail naar teacherlab@howest.be