Praktijkvoorbeeld mondeling examen op afstand

Vak Mediarecht en Deontologie uit de opleiding Journalistiek

Een mondeling examen op afstand afnemen kan even vlot verlopen als the real deal. Toch komt er wat extra voorbereiding bij kijken. Voor het vak Mediarecht en Deontologie in de opleiding Journalistiek werd door de coronacrisis het klassieke mondelinge examen met succes online afgenomen. Het plan van aanpak lees je hieronder. Voor de algemene tips rond een mondeling examen op afstand, kan je deze blogpost raadplegen.

Stap 1: Brief de studenten

In de laatste les kregen de studenten een voorbeeldexamen en praktische info voor het online examen mee. Heb je geen laatste les meer? Zorg dan voor heldere instructies via een aankondiging in Leho (zie verder).

Stap 2: Maak tijdsloten in Leho

Via tijdssloten in Leho kunnen de studenten zelf kiezen op welk moment ze hun examen afleggen. Voor dit examen werd 20 minuten per student voorzien (5 minuten schriftelijke voorbereiding, 10 minuten examen, 5 minuten voor de docent om te beoordelen).  De studenten krijgen automatisch een uitnodiging toegestuurd. Daarnaast plaats je de info ook nog eens best bij aankondigingen. Hoe je tijdssloten aanmaakt, bekijk je in de volgende video.

Stap 3: Volg de studenten op

Enkele studenten kozen geen tijdsslot in Leho. Zij werden nog eens via mail gecontacteerd en gaven zo hun uur van voorkeur door. Zorg ervoor dat er geen overlapping is.  Studenten die niet zijn ingeschreven voor een tijdsslot kan je in één klik aanschrijven via de Leho-kalender. Bovenstaande video verduidelijkt dit eveneens.

Stap 4: Kondig via Leho aan hoe het examen zal verlopen

Laat de studenten weten hoe het examen de dag zelf zal verlopen. Voorbeeld kan je hieronder vinden. 

Beste studenten

Voor het mondeling examen krijgen jullie vijf minuten schriftelijke voorbereiding op papier op twee grote vragen, tien minuten voor het afnemen van het mondeling (met ook nog de twee kleine vragen/begrippen). Daarna reken ik nog vijf minuten om te beoordelen.

Als werkwijze voor de gesprekken zal ik iedere student op het gepaste tijdstip via Teams opbellen.

Eenmaal we met twee in een teamsgesprek zitten zal je willekeurig twee hoofdvragen krijgen. Je krijgt vijf minuten voorbereidingstijd hiervoor. Daarna stel ik nog twee kleinere vragen/begrippen.

Wat geschreven wordt tijdens de voorbereiding op papier is voor jezelf en wordt niet meegenomen in de eindevaluatie.

De dag zelf:

  • Zit op tijd klaar bij een computer met stabiele internetverbinding en een webcam. Een vertraging kan het volledige schema in de war gooien!
  • Zorg ervoor dat Teams open staat.
  • Hou je identiteitskaart of studentenkaart bij de hand (is nodig voor de aanwezigheidslijsten).
  • Je hebt pen en papier nodig om je kladblad uit te werken.

Als iets hierboven niet duidelijk is of je hebt een vraag, neem zeker contact met me op.

Alvast succes en graag tot dan!

Vriendelijke groet

Stap 5: Bereid je vragensysteem grondig voor 

Bij dit examen kregen de studenten twee grote vragen waar ze vijf minuten schriftelijke voorbereidingstijd voor krijgen. Welke vragen een student krijgt, wordt bepaald door een kleur (in dit geval: rood, groen, blauw, oranje, geel, paars en zwart) die ze kiezen.  Iedere kleur is gekoppeld aan een unieke powerpointslide met twee vragen. 

Aan elk slide is ook een cijfer gekoppeld. Zo kan je studenten in plaats van naar een kleur ook eens naar een cijfer vragen door bijvoorbeeld naar hun geboortedatum  te polsen en daar een cijfer uit kiezen, of naar aantal broers/zussen, leden in het gezin, om per toeval een cijfer te bepalen voor een vraag, zodat de student ‘random’ een vraag krijgt. Zo voorkom je dat studenten vragen aan elkaar doorgeven omdat ze al weten welke kleurcode bij welke vraag past.

Dit alles giet je in één PowerPoint met diverse slides in combinaties van kleuren en cijfers. Soms vraag je dus naar een kleur, soms naar een cijfer.

Stap 6: Neem het examen af

Bel de studenten op het afgesproken tijdstip via Teams op en zorg ervoor dat jullie beiden geluid en beeld hebben. TIP: er bestaat altijd een risico dat je examenplanning uitloopt. Om hierop in te spelen, kan je ervoor zorgen dat studenten inzage hebben in jouw vorderingen. Hierdoor weten ze hoe ze lang ze nog ongeveer moeten wachten. Zie hiervoor deze blogpost.

Stel de studenten gerust en vraag om hun identiteitskaart of studentenpas even voor de webcam te houden. Neem hiervan een screenshot en bewaar het. Zo heb je een bewijs van aanwezigheid. 

Nadat een student kleur of cijfer heeft gekozen, toon je de PowerPoint slide met de vragen via Teams. Let op dat de student enkel de slide kan zien en niet de volledige PowerPoint!  

Opgelet: Wissel het systeem van kleur en cijfer bij opeenvolgende studenten, zodat ze niet vooraf de vragen zelf kunnen kiezen als ze de codes doorgeven. 

De studenten bereiden hun vragen op papier voor met de camera aan. Na de voorbereidingstijd wordt de camera weer volledig op video gezet waardoor student en docent weer volledig in beeld komen. Zo komen docent en student in gesprek. Let erop dat de student niet afleest. Dat patroon kan je doorbreken door bijvragen te stellen.

Vervolgens stelt de docent de extra vragen/vraagt hij/zij naar enkele begrippen; die beantwoorden de studenten zonder voorbereidingstijd. Zo kan gepeild worden naar een mix van kennis en inzicht. 

Stap 7: Leg je evaluatie vast 

De docent vult het feedback- en evaluatiesheet in en oordeelt over het resultaat. Dat is uiteraard nuttig voor de deliberatie en feedbackdag.

Voor meer informatie rond de specifieke aanpak van dit opleidingsonderdeel kan je terecht bij Nicolas Staelens of Ilse Mestdagh – opleiding Journalistiek

Relevante blogposts

Mondeling examen op afstand

Organiseer je mondeling examen via afsprakengroepen in Leho

Zicht houden en geven op online feedbacksessies VisibilityPublishStick to the top of the blogAuthor4 RevisionsSearch CategoriesUncategorizedAfstandsleren_CORONAAfstandsleren_Praktijkvoorbeelden CORONABeginsituatieDidactische werkvormenDigitaal toetsen_CORONADoelstellingenEvaluatieGroeperingsvormenLeerinhoudenMediaOpvoedingsrelatieAdd New Tag

Separate with commas or the Enter key.Search for a block

Stap 1: Brief de studenten

In de laatste les kregen de studenten een voorbeeldexamen en praktische info voor het online examen mee. Heb je geen laatste les meer? Zorg dan voor heldere instructies via een aankondiging in Leho (zie verder).

Stap 2: Maak tijdsloten in Leho

Via tijdssloten in Leho kunnen de studenten zelf kiezen op welk moment ze hun examen afleggen. Voor dit examen werd 20 minuten per student voorzien (5 minuten schriftelijke voorbereiding, 10 minuten examen, 5 minuten voor de docent om te beoordelen).  De studenten krijgen automatisch een uitnodiging toegestuurd. Daarnaast plaats je de info ook nog eens best bij aankondigingen. Hoe je tijdssloten aanmaakt, bekijk je in de volgende video.

Stap 3: Volg de studenten op

Enkele studenten kozen geen tijdsslot in Leho. Zij werden nog eens via mail gecontacteerd en gaven zo hun uur van voorkeur door. Zorg ervoor dat er geen overlapping is.  Studenten die niet zijn ingeschreven voor een tijdsslot kan je in één klik aanschrijven via de Leho-kalender. Bovenstaande video verduidelijkt dit eveneens.

Stap 4: Kondig via Leho aan hoe het examen zal verlopen

Laat de studenten weten hoe het examen de dag zelf zal verlopen. Voorbeeld kan je hieronder vinden. 

Beste studenten

Voor het mondeling examen krijgen jullie vijf minuten schriftelijke voorbereiding op papier op twee grote vragen, tien minuten voor het afnemen van het mondeling (met ook nog de twee kleine vragen/begrippen). Daarna reken ik nog vijf minuten om te beoordelen.

Als werkwijze voor de gesprekken zal ik iedere student op het gepaste tijdstip via Teams opbellen.

Eenmaal we met twee in een teamsgesprek zitten zal je willekeurig twee hoofdvragen krijgen. Je krijgt vijf minuten voorbereidingstijd hiervoor. Daarna stel ik nog twee kleinere vragen/begrippen.

Wat geschreven wordt tijdens de voorbereiding op papier is voor jezelf en wordt niet meegenomen in de eindevaluatie.

De dag zelf:

  • Zit op tijd klaar bij een computer met stabiele internetverbinding en een webcam. Een vertraging kan het volledige schema in de war gooien!
  • Zorg ervoor dat Teams open staat.
  • Hou je identiteitskaart of studentenkaart bij de hand (is nodig voor de aanwezigheidslijsten).
  • Je hebt pen en papier nodig om je kladblad uit te werken.

Als iets hierboven niet duidelijk is of je hebt een vraag, neem zeker contact met me op.

Alvast succes en graag tot dan!

Vriendelijke groet

Stap 5: Bereid je vragensysteem grondig voor 

Bij dit examen kregen de studenten twee grote vragen waar ze vijf minuten schriftelijke voorbereidingstijd voor krijgen. Welke vragen een student krijgt, wordt bepaald door een kleur (in dit geval: rood, groen, blauw, oranje, geel, paars en zwart) die ze kiezen.  Iedere kleur is gekoppeld aan een unieke powerpointslide met twee vragen. 

Aan elk slide is ook een cijfer gekoppeld. Zo kan je studenten in plaats van naar een kleur ook eens naar een cijfer vragen door bijvoorbeeld naar hun geboortedatum  te polsen en daar een cijfer uit kiezen, of naar aantal broers/zussen, leden in het gezin, om per toeval een cijfer te bepalen voor een vraag, zodat de student ‘random’ een vraag krijgt. Zo voorkom je dat studenten vragen aan elkaar doorgeven omdat ze al weten welke kleurcode bij welke vraag past.

Dit alles giet je in één PowerPoint met diverse slides in combinaties van kleuren en cijfers. Soms vraag je dus naar een kleur, soms naar een cijfer.

Stap 6: Neem het examen af

Bel de studenten op het afgesproken tijdstip via Teams op en zorg ervoor dat jullie beiden geluid en beeld hebben. TIP: er bestaat altijd een risico dat je examenplanning uitloopt. Om hierop in te spelen, kan je ervoor zorgen dat studenten inzage hebben in jouw vorderingen. Hierdoor weten ze hoe ze lang ze nog ongeveer moeten wachten. Zie hiervoor deze blogpost.

Stel de studenten gerust en vraag om hun identiteitskaart of studentenpas even voor de webcam te houden. Neem hiervan een screenshot en bewaar het. Zo heb je een bewijs van aanwezigheid. 

Nadat een student kleur of cijfer heeft gekozen, toon je de PowerPoint slide met de vragen via Teams. Let op dat de student enkel de slide kan zien en niet de volledige PowerPoint!  

Opgelet: Wissel het systeem van kleur en cijfer bij opeenvolgende studenten, zodat ze niet vooraf de vragen zelf kunnen kiezen als ze de codes doorgeven. 

De studenten bereiden hun vragen op papier voor met de camera aan. Na de voorbereidingstijd wordt de camera weer volledig op video gezet waardoor student en docent weer volledig in beeld komen. Zo komen docent en student in gesprek. Let erop dat de student niet afleest. Dat patroon kan je doorbreken door bijvragen te stellen.

Vervolgens stelt de docent de extra vragen/vraagt hij/zij naar enkele begrippen; die beantwoorden de studenten zonder voorbereidingstijd. Zo kan gepeild worden naar een mix van kennis en inzicht. 

Stap 7: Leg je evaluatie vast 

De docent vult het feedback- en evaluatiesheet in en oordeelt over het resultaat. Dat is uiteraard nuttig voor de deliberatie en feedbackdag.

Voor meer informatie rond de specifieke aanpak van dit opleidingsonderdeel kan je terecht bij Nicolas Staelens of Ilse Mestdagh – opleiding Journalistiek

Relevante blogposts

Mondeling examen op afstand

Organiseer je mondeling examen via afsprakengroepen in Leho

Zicht houden en geven op online feedbacksessies