Online communitybuilding in de opleiding DAE

De opleiding DAE heeft reeds heel wat initiatieven opgezet om communitybuilding bij hun studenten te realiseren. De lockdownperiode maakte deze nood aan communitybuilding enkel maar groter. Bestaande fysieke initiatieven werden dan ook aangepast naar online initiatieven. In deze blogpost geven we jullie ter inspiratie graag een overzicht van de diverse initiatieven.

Discord voor de cursussen en studentencommunicatie

De opleiding gebruikt het Discord-platform om te communiceren met hun studenten. Dit platform maakt onder andere webinars, individuele coaching en discussiegroepen mogelijk. (Let op: vanuit de dienst onderwijs is er geen ondersteuning voor dit platform). Elk opleidingsonderdeel heeft een eigen Discord-omgeving, geleid door een lector. Via deze weg kunnen studenten gemakkelijk vragen stellen over de cursus aan hun lector en medestudenten en krijgen ze snel een antwoord.

Daarnaast zijn er aparte Discord-omgevingen voor meer informele communicatie onder studenten. Deze worden geleid door de studenten zelf en bevatten discussiegroepen met verschillende topics. In de Study night discord stellen studenten elkaar vragen rond algemene studietips of moeilijke topics. In de Freetime discord komen topics aan bod los van de opleiding. Bijvoorbeeld rond gaming.

Voor de paasvakantie werd een aparte Discord-omgeving (Easter discord) opgericht. Hierin planden verschillende lectoren livestreams in rond ludieke topics, zoals kookworkshops of een “schilder”workshop. Wie zich ook graag eens waagt aan een digitaal Bob Ross schilderij, neem een kijkje op: https://www.youtube.com/watch?v=cDnHOy-2Dtc&feature=youtu.be (lector: Goedele Godfroid)

Facebookgroep

DAE werkt al langere tijd met een aparte Facebookgroep voor haar studenten. Deze was tijdens de lockdownperiode extra actief. Zo organiseerden enkele studenten online alternatieven voor de normaal fysieke work-outs voor hun medestudenten. Studenten konden zo kiezen uit een aanbod van Yoga, Zumba of een Energy Boost. Klik hier voor een voorbeeld.

DAE-band

Halfweg de lockdown wakkerden de lectoren de DAE-spirit nog extra aan door samen een virtuele band te vormen, met volgend zeer leuk resultaat: https://www.youtube.com/watch?v=8hhhf5Ospv0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ngXYvxA4vbYmERhFB_OyTesEY748N-ZI54oErCxPSZ7s980aJI6LEos8

Plannen voor volgend semester

De bovenstaande initiatieven werden op korte termijn gerealiseerd. Volgend semester wil de opleiding deze voortzetten en uitbreiden. De fysieke mogelijkheden binnen éénzelfde bubbel worden hiervoor ook bekeken. Momenteel wordt gedacht aan volgende extra initiatieven:

  • 2x per week “coffee chats”, wellicht online
  • Ontmoeting van eerstejaars binnen hun eigen bubbel, inclusief picknick
  • Maandelijkse workshops voor eerstejaars rond bvb. welbevinden, stressbeheersing, heimwee & eenzaamheid, soft skills.
  • Online “trivia nights” (soort quizavonden)

Wil je ook zelf extra aandacht besteden aan online communitybuilding dan kunnen bovenstaande initiatieven mogelijks inspirerend werken. Voor meer informatie kan je terecht bij Allie Weis, van de opleiding DAE.

Deze blogpost met video zet je ook op weg naar het opzetten van een virtuele klasruimte binnen Leho. Bovendien wordt er binnenkort een thematisch trainingspad gepubliceerd op Leho rond online community-building bij studenten. Meer informatie hierover vinden jullie hier: https://teachlab.howest.be/index.php/blended-leren-howest/