Bee-com a 21st century communicator!

De Bee-com routeplanner is een didactisch instrument ontwikkeld voor studenten en docenten in het hoger onderwijs. Bee-com routeplanner helpt bij het opzetten van 21e-eeuwse communicatie. De volledige titel is: Bee-com a 21st century communicator. Een routeplanner voor 21e-eeuws communiceren.

Waarom is Bee-com ontwikkeld?

Het hoger onderwijs heeft de taak om studenten voor te bereiden op hun toekomstige rollen in het werkveld en de samenleving. Dat vraagt onderwijs dat krachtig, motiverend en levensecht is. Makkelijker dan ooit tevoren kan je communication designs maken die woord en beeld integreren. Toch blijven er heel wat drempels, zowel voor studenten als docenten. In doelgerichte, 21e-eeuwse communicatie verenigen zich op z’n minst vier domeinen: ICT, grafische vormgeving, taal en user-centered design. Het is moeilijk om in deze vier domeinen tegelijk deskundig te zijn. Daarom is er de routeplanner: Bee-com maakt de basiskennis en –vaardigheden uit deze vier domeinen toegankelijk voor een breed publiek. Bovendien reikt de routeplanner manieren aan om de nodige kennis en vaardigheden in interactie te verwerven. Dat gebeurt steeds vanuit een realistisch uitgangspunt: een probleem uit de buitenwereld waarvoor studenten samen een oplossing zoeken.

Waarvoor kan je Bee-com gebruiken?

Je kan de routeplanner inzetten in opleidingsonderdelen over communicatie of communicatieve vaardigheden. Ook bij opleidingsonderdelen die, op het eerste gezicht, ver van communicatie afstaan komt de routeplanner van pas.

Hogeschoolstudenten moeten immers niet alleen vakinhoudelijk expert worden. Ze moeten ook over onderdelen van dat vak met leken kunnen communiceren. Een student in de lerarenopleiding moet later met àlle ouders kunnen communiceren: laag- en hoogopgeleide, Nederlandstalige en anderstalige ouders. Ook bij het ontwikkelen van lesmateriaal doen leraren aan een vorm van doelgroepgerichte communicatie: ze zoeken naar manieren waarop ze hun leerlingen het best kunnen bereiken. Een student toegepaste psychologie, zet allerlei interventies op met de hoop om het leefpatroon van mensen positief te beïnvloeden. Hij heeft daarbij meer succes als hij communiceert op maat van de doelgroep.

Wat vind je op deze website?

Op deze website vind je centraal de Bee-com routeplanner: 6 gekleurde zeshoeken rondom een witte zeshoek. Elke gekleurde zeshoek stemt overeen met een fase in een communicatieproces: “Verkennen”, “Concept(en) bedenken”, “Ontwikkelen”, “Testen en optimaliseren”, “Uitvoeren” en “Evalueren”. Klik je op een grote zeshoek, dan zoom je in op de zeshoek waarop nu ook kleine zeshoekjes liggen. Die kleine zeshoekjes vertegenwoordigen de stappen die je zet om de fase te voltrekken. Klik je op een kleine zeshoek, dan krijg je de achterkant te zien waarop je een gestructureerde reeks van “wegwijzers” met tips, tricks en technieken vindt. Klik je op een wegwijzer, dan opent zich een PDF-document waarin je zowel theoretische als praktijkgerichte informatie terugvindt. De onderdelen van de routeplanner en hun samenhang worden in onderstaande figuur weergegeven:

Beecom

Deze website staat dus niet op zichzelf. Hij maakt deel uit van een groter didactisch geheel waartoe ook een échte, tastbare routeplanner behoort: een set van 7 grote zeshoeken en een hele reeks kleinere zeshoeken. Aan de hand van die tastbare zeshoeken bouwen studenten de routeplanner zelf op. Hoe dat in de onderwijspraktijk eraan toe gaat, lees je bij “Hoe ga je te werk?”. Onder de knop “Zoek je inspiratie?” vind je een wonder wall: een muur van inspirerende beelden. Elk beeld is gekoppeld aan de bijbehorende wegwijzer. Daarin vind je meer informatie over het betreffende beeld.

Onder de knop “Getuigenissen” vind je studenten en docenten die over hun ervaringen met de routeplanner vertellen. Onder de knop “Downloads” vind je een uitgebreide docentenhandleiding terug en een handige PowerPoint-presentatie die je gebruikt om samen met de studenten aan de slag te gaan met de routeplanner. Je vindt ook een “do-it-yourself”-pakket terug als je de routeplanner zelf wil afdrukken. Verder vind je ook de wegwijzers terug:

– een overzicht van alle wegwijzers;

– alle wegwijzers per fase gebundeld in één document;

– alle wegwijzers met inhoudsopgave gebundeld in één document.

Handleiding docent :

https://associatie.kuleuven.be/np/beecom/downloads/didactische_handleiding_def.pdf

stappenplan :

https://associatie.kuleuven.be/np/beecom/downloads/Stappenplan.pdf

filmvoorbeeld van de praktijk van een routeplanner

https://youtu.be/_QLhdUmoZt8

https://www.youtube.com/watch?v=q5mAiysTxaQ&feature=youtu.be

Bron:

https://associatie.kuleuven.be/np/beecom/