Laat je feedback zien (of niet) in de speedgrader

Speedgrader toont jouw feedback aan studenten onmiddellijk en geeft hen de mogelijkheid om hierop te reageren.

LET OP! Om feedback beschikbaar te maken aan studenten moet je per student zeker de rechterkant invullen en klikken op inleveren. Pas dan kunnen studenten de feedback bekijken.

Hoe ziet de student zijn feedback?

De student ziet deze feedback onmiddellijk op zijn dashboard in de rechternavigatiekolom. Om toegang te hebben tot deze feedback gaat de student naar zijn opdrachten en klikt op de juiste opdracht.

Hij klikt op de opdrachttitel en ziet de details per opdracht (zie onderstaande screen). Per opdracht ziet hij zijn score, eventueel zijn rubriekscore (via ‘show rubric’), zijn inzending en via de knop ‘view feedback’ kan hij zijn speedgrader-feedback bekijken.

Wanneer hij ‘view feedback’ open klikt, dan kan hij mooi de feedback lezen en hierop reageren.

Let wel, deze feedback is niet zichtbaar in het document zelf. Het is enkel zichtbaar via de speedgrader.

Kan ik de feedback tegenhouden?

Soms wil je even wat tijd vooraleer je de feedback doorstuurt naar studenten. Wanneer je de speedgrader opent dan kan je de opdracht verbergen door op het oogje te klikken en te verbergen. Je kan dit per opdracht doen of standaard instellen voor de volledige cursus. Onderstaande video toont hoe je dit kan doen. 

Een uitgevinkt oogje wijst op een ‘verborgen’ feedback. De feedback blijft even ‘on hold’ voor de studenten. Je kan nu per student feedback geven (vergeet niet op ‘inleveren’ te klikken). De feedback wordt doorgestuurd wanneer je opnieuw op het belletje klikt en dus het verbergen opheft.

LET OP: wanneer je al de opdrachten hebt ingesteld als ‘handmatig’ dan zal je zien dat het oogje per opdracht toch open staat. Verwarrend idd, het oogje sluit maar wanneer je een eerste feedback/score hebt ingegeven.

Referenties

How do I select a grade posting policy for a co… | Canvas LMS Community. (z.d.). Geraadpleegd 13 januari 2020, van https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17328-41521116617