Quick-wins voor afstandsleren à la minute

Hieronder de belangrijkste Leho-tips om je cursus ter verrijken en via afstandsonderwijs studeerbaar te maken:

1)  Heb je een goed gestructureerde syllabus/handboek? Fijn, dat is al heel wat voor studenten om zelfstandig aan de slag te gaan.

(2) Heb je  nog geen gestructureerde syllabus/handboek? Denk er dan aan om je ‘nieuwe’ lessen ook direct op te nemen via lesopnames. Weet dat deze opnames alleen voor intern gebruik zijn en ‘IETS’ is beter dan ‘niets’. Hou je lessen kort en to the point. Je kan deze opnames zelf verwijderen na deze Corona-episode indien je dat zou wensen. Deze opnames kunnen studenten niet downloaden.

Alle tutorials rond het maken van opnames vind je hier: https://howest.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx#folderID=%22b8d6c963-814c-451d-869d-ab6500a7462c%22

(3) Ga slim om met vragen van studenten. Laat ze bv. vragen stellen via Leho-discussies ipv mail. Op deze manier krijgen studenten een overzicht van alle vragen (ook de vragen die reeds gesteld zijn) en kan jij ze gegroepeerd beantwoorden via een online vergadering.

Alle tutorials rond het organiseren van de discussies vind je hier: https://howest.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx#folderID=%2291c012e1-7c1d-442d-a642-ab6500a6fd7f%22

(4) Ga verstandig om met de online Leho-vergaderingen voor de werkvormen live-groepscoaching en individuele coaching. Het heeft geen zin om je lessen integraal te organiseren via de vergaderingen. Dit wordt ten sterkste afgeraden door Canvas zelf. Door het wereldwijde corona-virus ziet men het gebruik sterk stijgen waardoor men ook zelf bezig is met een schaalvergroting. Dus graag respect/aandacht voor de volgende regels: 

4.1 Webinars of vergaderingen lenen zich NIET voor integrale lessen. Het stuk instructie (dus zonder interactie) doe je het best bv. via korte opnames.

4.2 Webinars lenen zich VOORAL om de live interactie te faciliteren. Collectief ingaan op de gestelde discussievragen, een specifieke opdracht/toepassing toelichten, daar ligt de meerwaarde van webinars. Gelieve deze dan ook te beperken tot deze elementen in je cursus.

4.3 Gebruik de basistoepassingen in de vergaderruimte i.c., gedeelde chat, presentatie-modus. Op deze manier vraagt het niet teveel bandwijdte van de studenten, dit is cruciaal om voor iedereen een goede ‘kijk’ ervaring mee te geven.

4.3 ORGANISEER live groepscoaching en individuele coaching in je geroosterde contacttijd. Op deze manier wordt het geen al te grote chaos voor de student.

Alle tutorials rond het organiseren van vergaderingen vind je hier:

https://howest.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx#folderID=%226b675c11-9ad1-4852-848e-ab6500a70484%22

(5) Denk aan de student. Wees flexibel in deadlines, studenten kunnen ook zelf ziek worden natuurlijk. Communiceer helder hoe jij de cursus zal aanpakken. Wat gaat door? Wat verschuift? Verhelder ook hoe je omgaat met vragen en op welke manier ze ‘les’ krijgen. Integreer ook de juiste studententutorials zodat zij ook snel weten hoe ze dit moeten doen in Leho. Er is een YouTube kanaal in het Nederlands: https://www.youtube.com/watch?v=QKqHbLACVEA&list=PLlcw37mY_bwy7N7fo_TAh951XZmnCVzCJ