Coach je studenten vanuit Leho via het cijferboek


Wat is het? 

Het cijferboek is een tool die je in iedere Leho-cursus ziet in je linker navigatiekolom. Het cijferboek geeft je een overzicht van je studenten en de opdrachten/toetsen die je hebt uitgestuurd naar hen.

Via het cijferboek krijg je:

 • een overzicht in tabelvorm van de inzendingen per opdracht
 •  direct toegang tot de speedgrader per opdracht
 • een overzicht van de aanwezigheden van studenten over de meetmomenten heen (de kolom attendance roll)
 • een mogelijkheid om deze data te exporteren naar een Excel-file
 • een tool om studenten in twee kliks heel gericht te coachen.

Waarom belangrijk? 

Het cijferboek is een handige tool om studenten gericht te coachen. Onderzoek toont aan dat coaching effectief is voor de studententevredenheid wanneer:

 • ze persoonlijk is i.c., wanneer een student een mailtje krijgt dat gericht is op ‘zijn’ leersituatie en geen algemene mail
 • pro-actief is i.c., dat ze vertrekt vanuit de docent. Het geeft het signaal dat een docent de leersituatie van studenten opvolgt en ook zelf actie onderneemt om dit bij te sturen.
 • doordacht is i.c., het effect van coaching kent ook een saturatie-effect. Onderstaande grafiek toont aan dat het effect van coaching exponentieel groeit tot ca. 4 pro-actieve coachingsmomenten. Uit persoonlijke ervaring kan ik dit beamen, het coachen van studenten in een afstandstraject kent zijn effecten bij de eerste persoonlijke en pro-actieve coachingsmomenten maar daarna blijkt er een zekere saturatie.

Deze vorm van coaching is zeker belangrijk bij opleidingsonderdelen die:

 • veel permanente evaluatie hebben, vaardigheidsvakken bijvoorbeeld lenen zich perfect om het cijferboek te gebruiken in functie van coaching.
 • een blended opzet hebben. Wanneer je verwacht dat studenten bepaalde leeractiviteiten digitaal doen dan is het belangrijk om deze activiteit ook op te volgen en gericht te gaan coachen bij studenten die achterop holen.
 • in afstand worden georganiseerd. In afstandsleren is coaching en begeleiding bijzonder belangrijk voor het doorstroomrendement. Je kan dit heel tijdsintensief opvatten maar idealiter ga je hier pro-actief aan de slag en plan je eigenlijk momenten waarop je het cijferboek raadpleegt en gericht coacht. Later volgt een blogpost met hoe je dit pro-actief kan plannen.

Hoe doen? 

De onderstaande video toont je hoe je met het cijferboek studenten kan opvolgen en coachen.

Andere relevante blogposts

Data-gestuurd studiecoachen

Gesegementeerde feedback over opdrachten heen via Leho

Referenties

Canvas Instructor Guide—Table of Contents | Canvas LMS Community. (z.d.). Geraadpleegd 13 januari 2020, van https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10460-canvas-instructor-guide-table-of-contents#jive_content_id_New_Gradebook

Simpson, O. (2013). Student retention in distance education: Are we failing our students? Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-learning, 28(2), 105-119.