Activeer je studenten tijdens hoorcolleges: Zoemsessies

Wat is het?

In een zoemsessie geef je studenten een vraag of opdracht die zij samen met hun buurman moeten bediscussiëren of beantwoorden.  Aan het geroezemoes dat in de klas ontstaat, dankt de werkvorm haar naam.

Waarom is het belangrijk?

Een zoemsessie is een manier om je college actief te maken. Via zoemsessies worden studenten uitgedaagd om ‘iets’ te doen met de inhoud zoals het stellen van waarom-vragen, het kritisch reflecteren op standpunten, het zoeken naar oplossingen voor gegeven problemen/opdrachten.

Hoe doen?

Zoemsessies hebben vaak het volgende verloop:

(1) Briefing. Je geeft studenten aan het begin, tijdens of aan het einde van een (hoor)college een concrete opdracht. Dit kan een stelling zijn, een meerkeuzevraag, een berekening of een kleine casus met vragen zoals: wat is hier aan de hand? Wat zou jij adviseren? e.d.

(2) Individuele uitwerking. Studenten krijgen de opdracht om hierover na te denken in stilte.

(3) Peer-overleg. Studenten overleggen met hun buurman of vrouw.

(4) Output van het peeroverleg. Je inventariseert plenair de antwoorden of oplossingen die studenten gegenereerd hebben.

(5) Discussie. Ten slotte geef je een korte evaluerende nabespreking (je kan dit ook opbouwen als een groepsdiscussie).

Je kan hierop variëren. In het kader van blended learning bv. kan je stap 1 en 2 online organiseren. Je hoorcollege start dan onmiddellijk bij stap 3.

Media om je hierbij te ondersteunen?

Stap 4 en stap 5 zijn heel belangrijk om de zoemsessies te laten werken. Indien je niet terugkomt op de reacties van studenten dan loop je het risico dat studenten niet meer gaan overleggen over de opdracht in de zoemsessies. Als lesgever is het dus belangrijk om een inventaris te maken van de reacties van studenten. Dit inventaris kan je gebruiken bij je terugkoppeling en discussie.

In een grote groep kan je heel gemakkelijk reacties verzamelen via Padlet. In real-time krijg je een overzicht van de reacties van studenten. Het enige wat je nodigt hebt is: internet en laptops per duo. Voor een tutorial zie volgende video.

Voor andere tools zie ook de blogtip “online stemmen”.

Ook interessant om te bekijken:

Bekijk ook de blogpost rond “Think-pair-share”.

Bron:

Davis, B. (2009). Tools for Teaching. San Francisco: Jossey-Bass. ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs (2013). Vijftig Onderwijstips. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Gibbs, G., & Jenkins, A. (Ed.) (1998). Teaching large classes in higher education: How to maintain quality with reduced resources. London: Kogan Page.

Humber, the Center for Teaching and Learning. Teaching methods: Teaching large classes. Standaert, R., & Troch, F. (1998): Leren en onderwijzen: Inleiding tot de algemene didactiek. Leuven: Acco.

ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs. Universiteit Antwerpen.(z.d.) Archief Onderwijstips. Geraadpleegd op 22 mei 2015, van https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/instituut-onderwijs-informatie/dienstverlening/expertisecentrum-hoger-onderwijs/didactische-tips/onderwijstips/archief-onderwijstips/