Header Image - TEACHER LAB

Integreer studententutorials in je Leho-cursus en bespaar jezelf een aantal vragen

Wat is het & waarom belangrijk?

Studenten hebben vaak moeite met alledaagse of juiste uitzonderlijke handelingen in Leho. De vragen uit LehoLab doen vaak vermoeden dat studenten niet altijd:

  • weten waar ze de inline feedback op een opdracht moeten vinden
  • hoe ze in Canvas-groepen kunnen werken als groep
  • weten hoe ze een peerreview kunnen doen
  • hoe ze moeten intekenen op een afsprakengroep

Aandacht voor deze vorm van studentenbegeleiding is cruciaal, we willen niet dat de Leho zelf een barrière wordt voor studiesucces. Integendeel, Leho zou juist een belangrijke studietool moeten zijn voor een student.

Hoewel er een Leho-training beschikbaar is voor studenten, lijkt het ons interessant om de tutorials ook aan te bieden in een YouTube kanaal. Het laat docenten toe om bv. een YouTube tutorial aan te bieden in de eigen Leho-cursus wanneer een bepaalde handeling wordt gevraagd. Wanneer je als docent bv. vraagt aan je studenten om een peerreview te maken dan kan je bij deze opdracht de juiste tutorial voegen. Op deze manier kan je anticiperen op de vele ‘hoe doe ik dat….’-vragen.

Coach je studenten vanuit Leho via het cijferboek


Wat is het? 

Het cijferboek is een tool die je in iedere Leho-cursus ziet in je linker navigatiekolom. Het cijferboek geeft je een overzicht van je studenten en de opdrachten/toetsen die je hebt uitgestuurd naar hen.

Maak een opdracht aan in de cloud op Leho

by Griet.Lust@howest.be

Wat is het & waarom belangrijk? 

Soms moeten studenten een vast sjabloon invullen als opdracht. Een labo-verslag bijvoorbeeld of een administratief document voor een stage/project. Dan kan het handig zijn dat er een sjabloon wordt aangeboden in Leho dat studenten elk kunnen invullen. Voor een docent zou dit betekenen dat je per student een ingevuld sjabloon terugkrijgt.

Hoe doen?

De volgende handleiding vertelt je van A to Z hoe je zo’n cloud-opdracht instelt. Misschien ben je echter al geholpen met onderstaande screenshots.

(1) Je maakt een opdracht aan, bij type inzending kies je voor externe tool. Je klikt op zoeken en je selecteert “Office365 Cloud Assignment”. Je wordt doorgeleid naar je persoonlijke OneDrive waar je het sjabloon selecteert en toevoegt.

(2) Selecteer om het hulpprogramma in een nieuw tabblad te laden.

(3) Stel je deadline & beschikbaarheidsdatum in en klik op ‘opslaan’.

(4) Student view: Een student die deze opdracht wil maken zal onderstaand scherm zien. Hij kan het sjabloon invullen door op de knop te klikken.


(5) Als docent kan je de ingevulde sjablonen zien in de speedgrader en het cijferboek.

Referenties 

How do I create a cloud assignment with a Micro… | Canvas LMS Community. (z.d.). Geraadpleegd 13 januari 2020, van https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13059-4152649167

Maak je evaluatie concreter in Leho

Wist je dat…..je criteria en leerdoelen kan koppelen aan je opdrachten? En dat je deze kan recycleren naar andere cursussen? Bovendien betekent het ook een tijdswinst voor jou bij het verbeteren én het is één van de kenmerken van effectieve feedback?

Dat zijn drie vliegen in één klap, ontdek HIERONDER  hoe je dit kan doen.

Wat is het? 

Bij opdrachten, toetsen & discussies kan je een rubric toevoegen. Een rubric is een oplijsting van ofwel criteria, een combinatie van leerdoelen die je verfijnt in criteria of een verduidelijking van alle beoordelingsschalen per criterium.

Hoe doe je dit? 

Onderstaande video toont je hoe je dit kan aanmaken.

Bij het aanmaken van een rubric heb je diverse instellingen.

(1)    De tussenvakjes verdwijnen in de speedgrader (en dus ook voor studenten), je kan per criterium open feedback intikken.

(2)    De punten worden verwijderd van de rubric, handig wanneer je bijvoorbeeld puur feedback wil geven zonder dat hieruit een punt vloeit.

(3)    Wanneer je ook leerdoelen integreert in je rubric dan kan je ervoor kiezen om de score op dit leerdoel niet mee te nemen in het cijferboek. Eigenlijk zal je dit alleen aanklikken wanneer het gaat om een oefenmoment dat niet meetelt voor de eindscore.

(4)    Gebruik deze rubric voor het scoren van de opdracht

(5)    Gebruik deze rubric voor het scoren maar verberg de totaalscore voor studenten.

 

Een rubric kan je eigenlijk op diverse manieren gebruiken. Onderstaand vind je een aantal voorbeelden die nu al worden gebruikt in Howest.

Voorbeeld 1: een lijst van criteria werd gedefinieerd (Persoonlijk Ontwikkelingsplan VKT VPL)


 

Voorbeeld 2: de leerdoelen werden geconcretiseerd in criteria (Technologie 1, IPO)

 

Voorbeeld 3: de leerdoelen werden geconcretiseerd in criteria die bovendien per week aanduiden waar een student moet staan. Volgens deze rubric zou de student zijn score moeten naar boven gaan (Ontwerp & Prototyping III, IPO)

 

Relevante blogtips

Rubrics: vraag & antwoord, tips en stappenplan

Referenties

How do I manage rubrics in a course? | Canvas LMS Community. (z.d.). Geraadpleegd 13 januari 2020, van https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12891-4152724105

Laat je feedback zien (of niet) in de speedgrader

by teachlabadmin

Speedgrader toont jouw feedback aan studenten onmiddellijk en geeft hen de mogelijkheid om hierop te reageren.

LET OP! Om feedback beschikbaar te maken aan studenten moet je per student zeker de rechterkant invullen en klikken op inleveren. Pas dan kunnen studenten de feedback bekijken.

Hoe ziet de student zijn feedback?

De student ziet deze feedback onmiddellijk op zijn dashboard in de rechternavigatiekolom. Om toegang te hebben tot deze feedback gaat de student naar zijn opdrachten en klikt op de juiste opdracht.

Hij klikt op de opdrachttitel en ziet de details per opdracht (zie onderstaande screen). Per opdracht ziet hij zijn score, eventueel zijn rubriekscore (via ‘show rubric’), zijn inzending en via de knop ‘view feedback’ kan hij zijn speedgrader-feedback bekijken.

Wanneer hij ‘view feedback’ open klikt, dan kan hij mooi de feedback lezen en hierop reageren.

Let wel, deze feedback is niet zichtbaar in het document zelf. Het is enkel zichtbaar via de speedgrader.

Kan ik de feedback tegenhouden?

Soms wil je even wat tijd vooraleer je de feedback doorstuurt naar studenten. Wanneer je de speedgrader opent dan kan je de opdracht verbergen door op het oogje te klikken en te verbergen. Je kan dit per opdracht doen of standaard instellen voor de volledige cursus. Onderstaande video toont hoe je dit kan doen. 

Een uitgevinkt oogje wijst op een ‘verborgen’ feedback. De feedback blijft even ‘on hold’ voor de studenten. Je kan nu per student feedback geven (vergeet niet op ‘inleveren’ te klikken). De feedback wordt doorgestuurd wanneer je opnieuw op het belletje klikt en dus het verbergen opheft.

LET OP: wanneer je al de opdrachten hebt ingesteld als ‘handmatig’ dan zal je zien dat het oogje per opdracht toch open staat. Verwarrend idd, het oogje sluit maar wanneer je een eerste feedback/score hebt ingegeven.

Referenties

How do I select a grade posting policy for a co… | Canvas LMS Community. (z.d.). Geraadpleegd 13 januari 2020, van https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17328-41521116617

Feedback geven aan grote groepen

Wat is het?

Feedback is informatie die gegeven wordt aan studenten met als doel hen inzicht te geven in hun eigen leerproces of hun functioneren. De student kan dan nagaan of zijn studiemethode efficiënt verloopt en in welke mate hij de doelstellingen heeft bereikt.

Waarom belangrijk?

Feedback is een arbeidsintensief proces en lijkt onbegonnen werk bij grote groepen. Toch zijn er mogelijkheden om ook grote groepen te voorzien van krachtige feedback.