Aanpak afstandsonderwijs graduaat Programmeren

Opleidingscoördinator William Schokkelé licht ons enkele elementen uit hun algemene aanpak toe:

Gebruik van Cisco WebEx Meetings bij online lessen. Hierbij deelt de lector zijn scherm en geeft les. De studenten kunnen alles live volgen en achteraf de opname herbekijken. Voor de chatfunctie wordt gebruik gemaakt van Leho, aangezien dit achteraf ook beschikbaar blijft. Cisco WebEx Meetings wordt gebruikt als alternatief voor Canvas-vergaderingen, gezien de bandbreedteproblemen daar. Cisco WebEx Meetings is nu gratis ter beschikking voor onderwijs.

Gebruik van Visual Studio “Live Sharing”. Dit biedt de mogelijkheid aan studenten om hun huidige project te delen met medeontwikkelaars (hier de lector). De lector kan vervolgens hun code becommentariëren of aanpassen.

Gebruik van GitHub en GitHub Classrooms. Voor elke module wordt een eigen “organisation” voorzien. ALLE opdrachten van studenten worden binnen GitHub Classrooms op dezelfde manier aangekondigd en verwerkt en de lectoren kunnen het werk van de studenten online opvolgen

Gebruik van het platform Dodona voor de module Programming Basics. Dit platform is ontwikkeld door UGent en één van de ontwikkelaars is een lector in het graduaat Programmeren. Dit platform wordt gebruikt voor directe feedback bij oefeningen.

Experimenteren met interactive courses op PluralSight voor elaborate feedback.

De opleidingscoördinator geeft ons tot slot nog mee dat het ook belangrijk is om te communiceren naar de studenten dat we hier SAMEN door moeten.

Meer weten?

william.schokkele@howest.be