Gebruik Microsoft Whiteboard in je online les

Praktijkvoorbeeld opleiding Energiemanagement

In het opleidingsonderdeel Elektriciteit van de opleiding Energiemanagement moeten de studenten oefeningen maken over de wet van Ohm met complexe getallen. Hiervoor dienen heel wat getallen en formules gebruikt te worden, die vaak moeilijk uit te typen zijn in bvb. MS Word. De docent vond een geschikte oplossing via Microsoft Whiteboard.

Wat is het? Waarom belangrijk?

MS Whiteboard is een gebruiksvriendelijke tool om vrije notities, tekeningen, schema’s en dergelijke te maken. Je hebt zo letterlijk een whiteboard ter beschikking in jouw online les. Niet alleen de docent, maar ook de studenten kunnen hierop noteren. Hierdoor worden interactie en uitwisseling bevorderd.

Hoe doen?

Voor de les dienen alle studenten MS Whiteboard te installeren en zich aan te melden via hun howest-account. Nadat dit gebeurt is, kan je je studenten uitnodigen in je MS Whiteboard. Indien je als docent (of eventueel als student) kan beschikken over een touchscreen en eventueel styluspen dan werkt dit extra handig.

De les zelf kan je laten doorgaan via bvb. Teams of Vergaderingen in Leho.

Let wel, de tool Vergaderingen (= Big Blue Button) bevat een geïntegreerd whiteboard. Aangezien Vergaderingen niet steeds betrouwbaar is en er nu vaak gewerkt wordt via Teams of andere is de installatie van MS Whiteboard nu wel zeer nuttig.

Tijdens de les kan je als docent gemakkelijk schema’s tekenen, formules noteren, … Net zoals je in een fysieke les zou doen aan bord. Met als extra voordeel dat je bord nu zelfs oneindig groot is. De studenten volgen dit live mee.

Vervolgens kan je ervoor kiezen om op gezette tijden studenten ook oplossingen te laten uitschrijven, zodat er meer interactie ontstaat.

De tool laat je ook toe om eenvoudig een eigen powerpoint, pdf of ander bestand toe te voegen.

Meer weten?

Bekijk onderstaande tutorial en supportpagina van MS Whiteboard.

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-whiteboard-help-d236aef8-fcdf-4b5e-b5d7-7f157461e920