Laat studenten feedback geven op elkaar

Wat is het? 

Peerfeedback verwijst naar het krijgen van feedback van  medestudenten. Studenten geven dus feedback op elkaars product. De focus ligt hier eerder op kwalitatieve feedback dan kwantitatieve feedback (bv. een punt).

Waarom belangrijk? 

“To teach is to learn twice”. Via het geven van feedback worden studenten uitgedaagd om na te denken over de succescriteria voor een opdracht. De criteria worden (via het geven van feedback) concreet toegepast op het werk van een medestudent.

Een illustratie van peerfeedback vind je ook in deze blogpost. 

Hoe doen? 

In Leho kan je heel makkelijk studenten aan elkaar koppelen voor het geven van peerfeedback. De feedback wordt verzameld in de speedgrader waardoor je als docent een zicht krijgt op de gegeven feedback. Let op: in Leho kan je studenten geen punten laten geven op elkaar, je kan hen wel laten scoren met een rubric of open feedback geven.

Wil je met peerreview aan de slag? Deel dan gerust ook onderstaande tutorial met je studenten want ook zij moeten dit leren in Leho.

Naast bovenstaande werkwijze kan je ook met WebPA aan de slag in Leho. Dit is vooral interessant als je wil dat er ook een punt voortvloeit uit de peerfeedback. We spreken hier dan ook eerder van peerevaluatie in plaats van peerfeedback. Bekijk hiervoor deze tutorial.

Referenties

Dochy, F. S. (2003). Anders evalueren. Assessment in de onderwijspraktijk. Leuven: LannooCampus.

Topping, K. (1998). Peer assessment between students in colleges and universities. Review of educational research , 249-276.

How do I use peer review assignments in a course? | Canvas LMS Community. (z.d.). Geraadpleegd 13 januari 2020, van https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10256-4152719640