Header Image - TEACHER LAB

Maak een opdracht aan in de cloud op Leho

by Griet.Lust@howest.be

Wat is het & waarom belangrijk? 

Soms moeten studenten een vast sjabloon invullen als opdracht. Een labo-verslag bijvoorbeeld of een administratief document voor een stage/project. Dan kan het handig zijn dat er een sjabloon wordt aangeboden in Leho dat studenten elk kunnen invullen. Voor een docent zou dit betekenen dat je per student een ingevuld sjabloon terugkrijgt.

Hoe doen?

De volgende handleiding vertelt je van A to Z hoe je zo’n cloud-opdracht instelt. Misschien ben je echter al geholpen met onderstaande screenshots.

(1) Je maakt een opdracht aan, bij type inzending kies je voor externe tool. Je klikt op zoeken en je selecteert “Office365 Cloud Assignment”. Je wordt doorgeleid naar je persoonlijke OneDrive waar je het sjabloon selecteert en toevoegt.

(2) Selecteer om het hulpprogramma in een nieuw tabblad te laden.

(3) Stel je deadline & beschikbaarheidsdatum in en klik op ‘opslaan’.

(4) Student view: Een student die deze opdracht wil maken zal onderstaand scherm zien. Hij kan het sjabloon invullen door op de knop te klikken.


(5) Als docent kan je de ingevulde sjablonen zien in de speedgrader en het cijferboek.

Referenties 

How do I create a cloud assignment with a Micro… | Canvas LMS Community. (z.d.). Geraadpleegd 13 januari 2020, van https://community.canvaslms.com/docs/DOC-13059-4152649167

Maak je evaluatie concreter in Leho

Wist je dat…..je criteria en leerdoelen kan koppelen aan je opdrachten? En dat je deze kan recycleren naar andere cursussen? Bovendien betekent het ook een tijdswinst voor jou bij het verbeteren én het is één van de kenmerken van effectieve feedback?

Dat zijn drie vliegen in één klap, ontdek HIERONDER  hoe je dit kan doen.

Wat is het? 

Bij opdrachten, toetsen & discussies kan je een rubric toevoegen. Een rubric is een oplijsting van ofwel criteria, een combinatie van leerdoelen die je verfijnt in criteria of een verduidelijking van alle beoordelingsschalen per criterium.

Hoe doe je dit? 

Onderstaande video toont je hoe je dit kan aanmaken.

Bij het aanmaken van een rubric heb je diverse instellingen.

(1)    De tussenvakjes verdwijnen in de speedgrader (en dus ook voor studenten), je kan per criterium open feedback intikken.

(2)    De punten worden verwijderd van de rubric, handig wanneer je bijvoorbeeld puur feedback wil geven zonder dat hieruit een punt vloeit.

(3)    Wanneer je ook leerdoelen integreert in je rubric dan kan je ervoor kiezen om de score op dit leerdoel niet mee te nemen in het cijferboek. Eigenlijk zal je dit alleen aanklikken wanneer het gaat om een oefenmoment dat niet meetelt voor de eindscore.

(4)    Gebruik deze rubric voor het scoren van de opdracht

(5)    Gebruik deze rubric voor het scoren maar verberg de totaalscore voor studenten.

 

Een rubric kan je eigenlijk op diverse manieren gebruiken. Onderstaand vind je een aantal voorbeelden die nu al worden gebruikt in Howest.

Voorbeeld 1: een lijst van criteria werd gedefinieerd (Persoonlijk Ontwikkelingsplan VKT VPL)


 

Voorbeeld 2: de leerdoelen werden geconcretiseerd in criteria (Technologie 1, IPO)

 

Voorbeeld 3: de leerdoelen werden geconcretiseerd in criteria die bovendien per week aanduiden waar een student moet staan. Volgens deze rubric zou de student zijn score moeten naar boven gaan (Ontwerp & Prototyping III, IPO)

 

Relevante blogtips

Rubrics: vraag & antwoord, tips en stappenplan

Referenties

How do I manage rubrics in a course? | Canvas LMS Community. (z.d.). Geraadpleegd 13 januari 2020, van https://community.canvaslms.com/docs/DOC-12891-4152724105