Beheersingsniveaus

Wat?
 Een taxonomie wordt gebruikt om een volgorde in leerdoelen te onderscheiden i.c., de beheersingsniveaus.
De logische opbouw van leerdoelen in het opleidingsprogramma zorgt dat studenten stapsgewijs elk leerresultaat eigen maken.
Beheersingsniveaus ‘weten’, ‘inzien’ en ‘toepassen’ moeten doorlopen worden vooraleer leerdoelen op het niveau ‘integreren’ verworven worden.
Bijvoorbeeld:
Een student die gerichte informatie opzoekt in het kader van bachelorproef, kent de diverse zoekmachines (weten), formuleert de juiste zoektermen (inzien) en selecteert de relevante informatie (toepassen).
Het is niet noodzakelijk om in jouw lessen deze volgorde aan te houden. Soms laten we studenten zelf ontdekken en bieden we dan pas theoretische kaders aan.
Bijvoorbeeld:
Een kind dat kan fietsen (toepassen), leerde niet eerste de onderdelen benoemen (weten) en kan ook niet uitleggen hoe een tandwiel werkt (inzien).


Waarom belangrijk?
Je gebruikt een taxonomie als hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen, acties en producten. Als je aandacht hebt voor de hogere beheersingsniveaus zullen de ontwikkelde leeractiviteiten rijker en complexer worden. Op die manier slaag je er zeker in om de competenties van jouw modules te bereiken. Een competentiegerichte visie op het onderwijs streeft er net naar om niet enkel op kennis te focussen. We willen dus niet enkel dat studenten kennis reproduceren, maar net dat ze kritisch omspringen met aangeboden kennis. De studenten ontwikkelen de nodige inzichten, attitudes en vaardigheden die noodzakelijk zijn binnen de samenleving en beroepscontext.

Hoe doen?

Onderstaande piramide visualiseert de diverse beheersingsniveaus, klik voor meer informatie.