Onderwijsrealiteit

In welke mate is mijn beoordeling realistisch?

Onderwijsrealiteit is een indicator die altijd moet meegenomen worden in het toetsproces. Onderwijsrealiteit slaat op de mate waarin de beoordeling in verhouding is tot de leerdoelen en de mogelijkheden van de student.

Vul onderstaande vragen in. Deze vragen worden gescoord op de volgende vier-punten schaal:

(1) Niet relevant voor mijn module.

(2) Wordt over nagedacht: lijkt me interessant maar nog geen concreet voorbeeld ter illustratie.

(3) Pril aanwezig: concrete voorbeelden zijn aanwezig maar ik ben nog onzeker over de kwaliteit ervan.

(4) Systematisch aanwezig. Dit is een praktijk die ik al diverse keren heb geïmplementeerd in mijn praktijk.