Header Image - TEACHER LAB

Leer je studenten feedback ontvangen.

Wat is het?

Feedback krijgen is een kans voor een student.

Maar feedback ontvangen is niet altijd evident. Onzekerheid speelt vaak een rol. Studenten hebben de neiging om kritische kanttekeningen of feedback te interpreteren als een aanval op hun persoon en voelen zich hierdoor soms afgewezen of gaan in de verdediging. Hierdoor missen ze belangrijke leerkansen.

Waarom belangrijk?

Effectieve feedback blijft plakken wanneer er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een belangrijk aspect echter is het voorbereiden van studenten op het ontvangen van feedback.

Hoe doen?

Volgende tips kan je geven aan je studenten:

(1) Luister actief

Schiet niet onmiddellijk in de verdediging maar probeer goed te luisteren. Laat verbaal en non-verbaal ook zien dat je aandacht hebt voor de feedback door een open houding (oogcontact, rechte houding), door het maken van aantekeningen, knikken…

(2) Vat samen en vraag eventueel om toelichting

Check of je de boodschap goed hebt begrepen door actief te luisteren en samen te vatten in je eigen woorden. Is er iets niet duidelijk, vat het dan samen en vraag naar verduidelijking.

(3) Toon waardering

Bekijk feedback als een kans om te leren i.p.v. een bedreiging. Bedank dus je docent/medestudent voor de informatie.

(4) Denk erover na

Denk na over wat je met de feedback gaat doen en koppel terug. Vind je de opmerkingen terecht of onterecht? Herken je je in de feedback? Op welke manier ga je dit aanpakken?

(5) Doe iets met de feedback

Laat je docent/medestudent weten wat je met de feedback zal doen, probeer dit te concretiseren in een aantal actiepunten. Schrijf de feedback op zo heb je ze nog nadien.

In Devine werd dit sjabloon ontwikkeld voor studenten. Dit sjabloon moet studenten activeren om (a) zich voor te bereiden op de feedback en (b) de gekregen feedback te verwerken.

Wat denken studenten zelf over goede feedback?

Activerend feedbackgesprek na een evaluatie

Wat is het?

Een feedbackgesprek vindt traditioneel plaats na een beoordeling (een examen of een opdracht). Dit gesprek is de uitgelezen kans voor een student om informatie te krijgen over de volgende drie aspecten:

(1) Wat waren de verwachtingen?

(2) Hoe heb ik het gedaan t.a.v. die verwachtingen?

(3) Op welke manier kan ik vooruit?

Waarom is het belangrijk?

Tijdens zo’n feedbackgesprek ben jij als docent het meest aan het woord. Jij hebt namelijk de correcties gedaan en je informeert de studenten over hun prestaties.

Feedback blijft echter meer plakken wanneer je studenten uitdaagt om zelf na te denken én wanneer er dialoog aanwezig is. Door de student actief te betrekken bij de feedback krijg je concrete handvaten om een feedbackgesprek in twee richtingen te voeren.