Onderzoeksintegratie in je module: het stimuleren van een onderzoekende attitude bij je studenten.

Wat is het?

Onderzoeksintegratie is niet beperkt tot de leerlijn ‘bachelorproef’. In iedere module kan je de onderzoekende houding bij studenten stimuleren door de manier waarop je werkvormen en je studiemateriaal geïnformeerd zijn vanuit onderzoek.

Waarom belangrijk?

Onderzoeksgeïnformeerd studiemateriaal heeft tot doel studenten te confronteren met up-to-date en kwaliteitsvol materiaal. Een onderzoekende houding bij de lector stimuleert bovendien het kritisch denken van studenten.

Hoe doen?

Een aantal tips om de onderzoekende houding bij studenten te stimuleren:

  • Refereer consequent en correct naar actueel, praktijkgericht en academisch onderzoek.
  • Baseer je lespraktijk op gepubliceerd onderzoek
  • Gebruik wetenschappelijke bronnen als inhoudelijke basis
  • Gebruik zelf onderzoek in je lespraktijk als illustratie, uitgangspunt of verklaring
  • Vertaal wetenschappelijke bevindingen naar de praktijk
  • Toon of demonstreer de bevindingen uit je expertisedomein en het verbonden werkveld

Wil je jouw eigen studiemateriaal screenen op de mate waarin het onderzoeksgeïnformeerd is en dus de onderzoekende attitude kan stimuleren bij studenten? Doe dan de volgende test

 

Meer weten?

Olaf Spittaels Onderzoeklespraktijk_2015.pptx

Spittaels, O. (2015). Onderzoek in de lespraktijk [PowerPoint slides].